JP Profile picture NH
Saigon Travel Massive
A travel community in Saigon

Vietnam is home to one of the world's fastest growing travel industries and Saigon (Ho Chi Minh City) is its commercial and digital hub. Travel Massive Saigon includes flourishing international online travel companies, DMC's, hotels and airlines which meet in an informal setting to network and share a drink or two.

-------

Việt nam là ngôi nhà cho một trong những sự phát triển nhanh chóng nhất của ngành công nghiệp du lịch và bản thân Sài gòn (thành phố Hồ Chí Minh) là một trung tâm thương mại và kỹ thuật. Travel Massive Saigon là nơi quy tụ các công ty du lịch trực tuyến quốc tế phát triển nhất, các công ty quản lý điểm đến, các khách sạn và hãng hàng không cùng gặp gỡ giao lưu trong bầu không khí thân mật của một mạng liên kết và cùng nhau chia sẻ một hoặc hai món đồ uống.

Tweet Share Email
7 years ago
Comments
Would you recommend this Community?
1 Review 5/5
Be the first to comment!
Sign in to comment.