Post icon

Ho Chi Minh City Travel Massive

A travel community in HCMC / Saigon
Community leaders Natalya Wissink, Megan Ly
Comment Badges
Share

Vietnam is home to one of the world's fastest growing travel industries and Ho Chi Minh City (formerly Saigon) is its commercial and digital hub. Travel Massive Saigon includes flourishing international online travel companies, DMC's, hotels and airlines which meet in an informal setting to network and share a drink or two.


Việt nam là ngôi nhà cho một trong những sự phát triển nhanh chóng nhất của ngành công nghiệp du lịch và bản thân Sài gòn (thành phố Hồ Chí Minh) là một trung tâm thương mại và kỹ thuật. Travel Massive Saigon là nơi quy tụ các công ty du lịch trực tuyến quốc tế phát triển nhất, các công ty quản lý điểm đến, các khách sạn và hãng hàng không cùng gặp gỡ giao lưu trong bầu không khí thân mật của một mạng liên kết và cùng nhau chia sẻ một hoặc hai món đồ uống.

Gallery image 0 Gallery image 1 Gallery image 2
Gallery thumbnail Gallery thumbnail Gallery thumbnail
Recommend this?
2 Reviews 5/5

Comments

V.P, Vibill

great to know this community and wish to exchange ideas with anyone who loves this industry !

1 year ago

Hi group! I'll be in Ho Chi Minh from 8 to 12th March.
It will be great to meet, let me know if someone is interested!

9 months ago
fundraising for travel startups, birding guide, Birding guru

Hi everyone! Are there any birding tours organisers?

1 month ago