Online Webinar: Guided Stargazing by VISIT DARK SKIES ☆☆☆
Online & in Montenegro
Thursday, Jun 2, 2022
14:00
Hosted by Kirsi Hyvaerinen
By attending this event you agree to our community code of conduct
15 attended 241 views
Share
15 people attending (2 interested) Who can attend? Destination managers / local tourism organisations, accommodation and tourism providers, protected area managers, NGOs and businesses
Attendee List

Destinations, hosts and tourism providers in remote regions can use the nature-based concept of Guided Stargazing to create an interesting experience for guests. Less light pollution is good for you, your clients, the 🌍 and ecotourism.
Founder Etta Dannemann explains the concept and gives guidance why and how to start. By renting stargazing accessories, hosts can create significant additional income without effort.

In Montenegro, we still have many beautiful places without light pollution and want to help this idea to get started also for others. Let's make every day an #EarthDay with a new low-intervention activity for remote destinations, including protected areas.

Welcome to join this webinar (in English language)! The link will be shared upon registration.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

Posmatranje zvijezda uz interpretaciju VISIT DARK SKIES!

Destinacije, pružaoci usluga u turizmu i domaćini u seoskim i zaštićenim područjima mogu kreirati novo interesantno iskustvo za svoje goste uz pomoć ovog koncepta koji se oslanja na prirodne potencijale Posmatranja zvijezda uz prateću interpretaciju. Smanjenje svjetlosnog zagađenja dobro je za vas, vaše klijente, našu 🌍 i ekoturizam.
Osnivač, Etta Dannemann, objašnjava koncept i daje smjernice kako i zašto započeti sa ovim aktivnostima.
Iznajmljivanjem opreme za posmatranje zvijezda, domaćini mogu da ostvare značajan dodatni prihod bez velikog napora.

Mi u Crnoj Gori još uvijek imamo mnogo lijepih mjesta bez svjetlosnog zagađenja i želimo da pomognemo da ova ideja zaživi i zbog drugih. Učinimo da svaki dan bude #DanplaneteZemlje uz ovu novu aktivnost koja ne zahtijeva mnogo za udaljene destinacije, uključujući zaštićena područja.

Dobrodošli ste da se pridružite ovom webinaru (koji se organizuje na engleskom jeziku)! Link sa pozivom biće poslat nakon registracije.